Lord Byron
Londra'da soylu bir muhafız subayının oğlu olarak dünyaya gelen George Gordon Noel Byron, doğumundan bir yıl sonra Lord ünvanını kazandı. 13 yaşındayken Harrow'da eğitim almaya başladı daha sonra da eğitimine Cambridge'de devam etti. İlk şiir kitabı olan Aylaklık Saatleri'nde yer alan şiirlerini Cambridge'deyken kaleme aldı.

Burjuva eleştirisinin reddi yolunda, İngiliz Saz Şairleri ve İskoç Eleştirmenler adlı eleştirel koşuklu risaleyi yazmasıyla tanındı. 1809'da Yakındoğu ve Güney Avrupa'ya geziye çıktı. 1811 yılıra kadar devam eden bu geziden döndükten sonra dört ciltlik Kanto serisi ile Childe Harold'un Hac Gezisi adlı kitapları yazdı. Dokuz dizeli Spenser kıtalarıyla yazılmış bu kitabın lirik kahramanı İspanya, Yunanistan ve Arnavutluk'un özgürlük mücadelelerini yaşamış olup, toplumsal yoksulluk ile ulusal direnişin nedenlerini araştırır. Tarihi oluşturucu güçlerin ulusal bilinç üstündeki etkisini bildiği kadar, aristokratik-burjuva toplumla da uzlaşmaz bir karşıtlak içinde bulunur. Byron ezilen halka duyduğu yakınlığı 1809'da katıldığı Lordlar Kamarası'nda yaptığı konuşmalarda da dile getirmiş ve Ludditler ile İrlanda'daki durumun düzeltilmesinden yana çıkmıştır. Avrupa'da feoal-tutucu gerici hareket yıllarında Byron'ın yaratımlarında diyalektik çelişkilerin ortaya çıktığı görünür. Napoleon şiirlerinde Fransız Devrimi'ni ideallerinden saptıktan sonra, eski Fransız imparatorluğu'nun iktidarı kötüye kullanışını ortaya koymuş, öte yandan yazdığı bir dizi şiirde şaşkın ve yalnız başına insanlık sorununu çözmeye kalkışan ama giderilemez bir acı içinde kölelik dünyasının toplumsal adaletsizliğin ve halkın çektikleri karşısında yer alan lirik bir kahramanı vermiştir. Felsefi lirik koşuklu oyunları bu duruma örnek teşkil edecek niteliktedir.

Siyasal ve ailesel nedenlerle 1816'da İngiltere'yi bir daha dönmemek üzere terk eden Lord Byron, önce İsviçre'ye gitmiş ve orada P. B. Shelley ile tanışmıştır. Şair 1817'den itibaren Milano, Venedik, Ravenna ve Pisa'da yaşamıştır. Burada halk kurtuluş savaşına yakınlık gösteren Byron, İngiliz işçilerinin de devrimci mücadeleye geçmesi gerektiğine inanmış ve bu doğrultuda şairin bazı görevleri olduğunu savunmuştur. Th. Moore'a yazılmış mektuplarda İngiliz işçilerine seslenmiştir. Ravenna'ya gittiğinde devrimci-demokrat Carbonari'nin yanında yer alan Byron, hareketin yenilgiye uğramasıyla birlikte Marino Faliero, Venedik Cumhuriyet Şefi ve Foscariler adlı siyasal oyunları yazmıştır. Don Juan adlı eseri eleştirel koşuklu roman olup İngiltere, Rusya ve Osmanlı Devleti'ndeki soyluların yaşamı anlatılmaktadır. Amacı tüm Avrupa soylularını bir sınıf ve kurum olarak damgalamak olan Byron'a göre kahraman ile dünya olmasa bile lirik kahraman ile toplumsal dış dünya karşı karşıyaydı. 1923 yılında Osmanlılara karşı verilen özgürlük mücadelesine katılmak amacıyla Yunanistan'a giden Lord Byron, ateşli bir hastalığa yakalandığı için savaşa katılamadan yaşamanı yitirmiştir.

Shelley'le birlikte İngiliz edebiyatının romantik devrimcileri arasında yer alan Lord Byron'ın yapıtlarında görünen şiddetli çelişkiler ve burjuva-yurtsever tavrı, halk kitlelerine duyduğu yakınlık ve feodal gericiliğe karşı düşmanlığı ile anarşist-bireyci tutumu ve derinden kötümser arasındaki çelişkiden kaynaklanır. Şair olarak dünya çapında ün kazanan Byron'ın yaşadığı dönemde ünü İngiltere sınırlarını aşmış, Rus edebiyat üstünde etkiler bırakmış, Goethe ise Faust'da kendisini Euphorion tipi içinde antılaştırmıştır.

Eserleri
Şiirleri: Aylaklık Saatleri (Hours of Idleness, 1807), Mezappa (1819)
Oyunları: Gavur, Bir Türk Masalından Bir Parça (The Giaour, a Fragment of a Turkish Tale, 1813), Korsan (The Corsair, 1814), Manfred (1817), Tasso'nun Yasası (The Lament of Tasso), Beppo (1818) Kabil (Cain, 1822) Marino Faliero, Venedik Cumhuriyet Şefi (Marino Faliero Doge of Venice, 1821) Foscariler (The Two Foscari, 1820), Werner (1823), Sardanapal (Sardanapalus)
Roman: Don Juan (1819)
Gezi Kitapları: Kanto (I ve II, 1812/ III, 1817 / Kanto IV, 1818 / dizinin tümü: 1819), Child Harold'un Hac Gezisi,

Linkler
http://www.geocities.com/Athens/ Acropolis/8916/byron.html
http://www.geocities.com/Athens/ Acropolis/8916/chronoindex.html
http://www.infoplease.com/ce6/people/ A0857087.html
http://www.xs4all.nl/~androom/ biography/p001007.htm
http://www.lib.udel.edu/ud/spec/exhibits/ treasures/english/byron.html